Σπίτι > Γνώση > Περιεχόμενο
Αδιάβροχη συσκευή επεξεργασίας σάκου φίλτρου
- Jul 19, 2018 -

Μία συσκευή επεξεργασίας στεγανωτικού σάκου φίλτρου περιλαμβάνει ένα σώμα συσκευής, όπου μία πλευρά του σώματος της συσκευής είναι σταθερά συναρμολογημένη με έναν οριζόντια τοποθετημένο σωλήνα εισαγωγής και ένα εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα εισαγωγής είναι σταθερά συνδεδεμένο με μια πλάκα φίλτρου και η πλάκα φίλτρου είναι τοποθετημένη μέσα στο σώμα της συσκευής. Το ένα άκρο του σωλήνα εισαγωγής είναι σταθερά συνδεδεμένο με μία αυλάκωση απορρόφησης νερού, η αυλάκωση απορρόφησης νερού είναι μια δομή σχήματος θόλου και η αυλάκωση απορρόφησης νερού συνδέεται με τον αγωγό εισαγωγής αέρα και το κάτω εσωτερικό τοίχωμα της αυλάκωσης απορρόφησης νερού είναι σταθερά τοποθετημένο με ένα οριζόντια τοποθετημένο κιβώτιο στεγνώματος και η αύλακα απορρόφησης νερού είναι μακριά από την πλάκα φίλτρου. Το ένα άκρο της συσκευής είναι σταθερά συνδεδεμένο με ένα σωλήνα αντίστροφης ροής και ο σωλήνας αντίστροφης ροής είναι λοξά τοποθετημένος μέσα στο σώμα της συσκευής. Το κάτω εσωτερικό τοίχωμα του σώματος της συσκευής είναι σταθερά τοποθετημένο με μία κατακόρυφα τοποθετημένη ράβδο στήριξης και η κορυφή της ράβδου στήριξης είναι σταθερά συνδεδεμένη με τον πυθμένα του σωλήνα αντίστροφης ροής και η ροή της πλάτης είναι σταθερή. Η κορυφή του σωλήνα είναι αρθρωμένη με ένα κάλυμμα και το ένα άκρο του καπακιού είναι σταθερά τοποθετημένο με ένα μπλοκ στερέωσης. Το μπλοκ στερεώσεως είναι εφοδιασμένο με μία διαμπερή οπή και μία ράβδος με σπείρωμα είναι κατακόρυφα διατεταγμένη επί του εσωτερικού σπειρώματος της διαμπερούς οπής και ένα μπλοκ παρεμπόδισης στερεώνεται σταθερά στο ένα άκρο του εσωτερικού τοιχώματος του πίσω σωλήνα. Το μπλοκ παρεμπόδισης είναι προσαρμοσμένο στον σωλήνα επαναφοράς και το μπλοκ μπλοκ είναι εφοδιασμένο με οπή με σπείρωμα, η οπή με σπείρωμα ταιριάζει με τη ράβδο με σπείρωμα και ο πυθμένας του σωλήνα επαναφοράς είναι εφοδιασμένος με μία διαμπερή οπή. Μια σχισμή σάκου φίλτρου συνδέεται σταθερά στον πυθμένα της οπής και η σχισμή του σάκου φίλτρου συνδέεται με τον σωλήνα αντίστροφης ροής. Η κορυφή της σχισμής της θήκης φίλτρου συνδέεται με μια πλάκα συναρμολόγησης και η πλάκα στερέωσης τοποθετείται στο εσωτερικό του σωλήνα αντίστροφης ροής. Η πλάκα συναρμολόγησης είναι εφοδιασμένη με διαμπερή οπή και διαμπερή οπή. Το μοντέλο χρησιμότητας έχει ορθογώνια δομή και μία κάθετα διατεταγμένη ολισθαίνουσα ράβδος είναι εγκατεστημένη με ολίσθηση στην διαμπερή οπή και η ολισθαίνουσα ράβδος έχει δομή μεγάλου μεγέθους και το κατώτερο άκρο της ολισθαίνουσας ράβδου εκτείνεται διαμέσου της διαμπερούς οπής, μέσα στην αυλάκωση του σάκου φίλτρου και η ολισθαίνουσα ράβδος είναι δύο και είναι διατεταγμένη συμμετρικά. Ένα ελατήριο είναι σταθερά συνδεδεμένο στη μία πλευρά της ολισθαίνουσας ράβδου και το ελατήριο είναι τοποθετημένο παράλληλα με τον σωλήνα αντίστροφης ροής.


Γνώση του τομέα της βιομηχανίας


Related Products